Pienet oppivat mielet pedagogisesti sensitiivisessä ympäristössä

POM+PedaSens on Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyössä toteutettava tutkimus (2019-2020), jota rahoittaa Opetushallitus. Tutkimuksessa pyritään ehkäisemään kiusaamista varhaiskasvatuksessa edistämällä 5–6-vuotiaiden lasten sosioemotionaalisia taitoja ja itsesäätelyä sekä varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatushenkilöstön pedagogista ryhmäsensitiivisyyttä. Tavoitteena on löytää toimivia keinoja kiusaamisen ehkäisemiseksi varhaiskasvatuksessa edistämällä lasten sosioemotionaalisten ja itsesäätelyn taitojen kehittymistä varhaiskasvatuksessa sekä vahvistamalla varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatushenkilöstön pedagogista ryhmäsensitiivisyyttä.

Yhteistyössä mukana