Tutkimuksen toteutus

POM+PedaSens-tutkimus toteutetaan toimintakaudella 2019-2020. Tutkimuksessa pyrimme ehkäisemään kiusaamista varhaiskasvatuksessa edistämällä 5–6-vuotiaiden lasten sosioemotionaalisia taitoja ja itsesäätelyä sekä varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatushenkilöstön pedagogista ryhmäsensitiivisyyttä.

Alkumittausten jälkeen puolet tutkimukseen osallistuvista päiväkodeista arvotaan noin 6 kuukautta kestävään päiväkotiprojektiin, jossa edistetään lasten itsesäätelytaitoja ja ryhmässä olemisen taitoja sekä työtiimin pedagogista ryhmäsensitiivisyyttä uusien toimintatapojen ja harjoitusten myötä. Projekti toteutetaan osana normaalia pedagogista toimintaa päiväkodissa.